Güvelerden nasıl kurtulunur?

Cevaplar


Güvelerin dolaplarınızı istila etmelerini önlemek için; büyükçe 1 portakal alın, üzerine kabuğu görünmeyecek kadar sık biçimde karanfil batırın. Bu karanfilli portakalı giyecek dolabınıza ya da sandığın bir köşesine koyun. Böylece güveleri giyecek dolaplarınızdan uzak tutmuş olursunuz.

Güvelerin kıyafetlerimize zarar vermesi engellemek için; çekmece ve dolap içlerine ince kumaşlara sarılmış çıra koyarsak, güvelerin gelmesini ve kıyafetlerimize zarar vermesini engellemiş oluruz.

Güvelere karşı naftalin yerine, daha doğal olan defne yaprağını kullanabilirsiniz.

Güvelerin dolaplarınızı istila etmelerini önlemek için; büyükçe bir portakal alın, üzerine kabuğu görünmeyecek kadar sık biçimde karanfil batırın. Bu karanfilli portakalı, giyecek dolabınıza ya da sandığın bir köşesine koyun. Böylece güveleri giyecek dolaplarınızdan uzak tutmuş olursunuz.