Karton kutular nasıl saklanır?

Cevaplar


Karton kutuları katlama yerlerinden açın ve düzleştirp saklayın, taşınma sırasında çok lazım olacaktır.