Pirzola nasıl pişirilmeli?

Cevaplar


Pirzolanın tuzu muhakkak piştikten sonra konmalıdır. Zîrâ, önceden konursa et sertleşir.