Yiyecekler nasıl korunur?

Cevaplar


Buzdolabındaki nemi almak için, dolaba içi tuz dolu bir kap konur.